Racionāla personāla dokumentācija (2008. gada ieraksts)

Dalības maksa klātienes seminārā € 60.76 Ekonomija € 47.95
€ 25.83 € 12.81
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas zināšanas par racionālu personāla dokumentācijas sistēmu. Obligāti pildāmās normatīvo aktu prasības nodalītas no ieteikumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novecojušiem «ticējumiem», kuru izmantošana ir neefektīva un nevajadzīga.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Sniegt informāciju par racionālu personāla dokumentu sistēmu (noskaidrojot, kas ir obligāti nepieciešams, kas ieteicams un kādus dokumentus veidot nevajag) un galveno ar personālu saistīto dokumentu noformēšanu. Iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām, gan labāko pieredzi.

Merķauditorija

Seminārs domāts visplašākajai auditorijai – no darba ņēmējiem, līdz personāla dokumentu noformēšanā, kārtošanā un uzkrāšanā iesaistītajiem profesionāļiem, kuriem nepieciešams aktualizēt savas zināšanas, tikt skaidrībā par strīdīgām niansēm un palīdzēt dokumentēšanas procesu optimizācijā savā darba vietā, vienlaikus rodot būtiskas līdzekļu ekonomijas iespējas.

Ko apgūs klausītāji?

Pēc semināra materiāla apguves klausītāji izpratīs racionālas personāla dokumentu sistēmas būtību un iegūs idejas būtiskai organizācijas darba optimizācijai un resursu ekonomijai personāla dokumentu noformēšanā.

Papildus materiāli

Racionāla personāla dokumentācija PDF, 1.63 MB

Semināra saturs

  • Reglamentējošo dokumentu grupas - pārskats.
  • Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi, to atspoguļošana dokumentos.
  • Kādi dokumenti patiešām nepieciešami – pārskats un ieteikumi.
  • Ieteikumi amata apraksta izstrādei.

Atsauksmes ()