Pamatlīdzekļi - LGS Nr. 7 un UIN vajadzībām

Ilgums - 2 stundas 51 minūte, lektors - Ieva Liepiņa
Materiāls pēc stāvokļa uz 2008. gada 16. jūliju
Dalības maksa klātienes seminārā € 77.48 Ekonomija € 25.83
€ 51.65
Nopirkt

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Palīdzēt izprast pamatlīdzekļu uzskaites pamatprincipus un iespējamos sarežģījumus finanšu grāmatvedībā.

Merķauditorija

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori.

Ko apgūs klausītāji?

Radīsies priekšstats par saistību starp pamatlīdzekļu uzskaiti finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām, vadības lēmumu ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokli, nodokļu riskiem, likumdošanas nepilnībām un iespējamiem problēmu risinājumiem.

Papildus materiāli

LGS Nr.7 “Pamatlīdzekļi” PDF, 199.16 KB
Pamatlīdzekļu uzskaite UIN vajadzībām PDF, 171.22 KB

Semināra saturs

  • Pamatlīdzekļu atzīšana;
  • Iegādes vērtība un iegādes izmaksu novērtēšana;
  • Pamatlīdzekļa novērtēšana pēc sākotnējās atzīšanas;
  • Nolietojums;
  • Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana;
  • Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» 13.pants un Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumi Nr.556 «Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» normu piemērošanas noteikumi» * Pamatlīdzekļu pārvērtēšana, datorprogrammu licenču uzskaite, kapitālo izmaksu atzīšana; * Reprezentatīvs vieglais automobilis; * Ražošana tehnoloģiskās iekārtas; * Nemateriālie ieguldījumi; * Pamatlīdzekļu noma; * Ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi un pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.

Atsauksmes ()