Organizāciju vadība

Dalības maksa klātienes seminārā € 51.22 Ekonomija € 9.96
€ 41.26
Nopirkt

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

 • Sagatavot darbiniekus karjeras kāpnēm un jaunu izaicinājumu pieņemšanai.
 • Samazināt pašapmierinātību, skepsi un rutīnu, attīstot vēlmi izvirzīt jaunus mērķus un apgūt jaunas idejas.
 • Sniegt kompleksu redzējumu par kompānijas mērķiem un to efektīvas sasniegšanas metodēm.
 • Strukturizēt un papildināt personāla menedžmenta, mārketinga un stratēģiskās plānošanas zināšanas un prasmes.
 • Attīstīt vadības kritiskās domāšanas, radošuma un pieredzes nodošanas iemaņas.
 • Veidot kolektīvās sadarbības un iecietības atmosfēru.
 • Apgūt efektīvas vadības metodes.
 • Pilnveidot savas komunikācijas spējas.
 • Sekmēt iekšējās motivācijas un personības izaugsmes attīstību.

Merķauditorija

Programma paredzēta tiem darbiniekiem, kuriem nav profesionālas menedžmenta izglītības, bet kuru darba pienākumi ir saistīti ar uzņēmuma, nodaļu, projektu vai personāla vadības procesiem. Programma paredz arī kadru rezervju veidošanas un individuālās izaugsmes iespējas.

Ko apgūs klausītāji?

 • Dalībniekiem ir integrēta pieeja dažādiem biznesa vadības procesiem.
 • Ir apgūtas jaunākās vadības idejas un metodes.
 • Ir iegūta papildus pašmotivācija izaugsmei.
 • Dalībnieki ir attīstījuši vadības prasmes.
 • Dalībnieki ir gatavi iegūtās zināšanas un prasmes nodot saviem padotajiem un darba kolēģiem.

Papildus materiāli

Organizāciju vadība PDF, 1.67 MB

Semināra saturs

 • Organizācijas filozofija, misija, mērķi un organizācijas kultūra.
 • Vadības lēmumu pieņemšana.
 • Efektīva organizāciju pārvaldes struktūra.
 • Organizācijas resursu pārvalde.
 • Organizācijas komunikāciju sistēma.

Atsauksmes ()