Noma (Līzings)

Ilgums - 2 stundas 8 minūtes, lektors - Sandra Dzerele
Dalības maksa klātienes seminārā € 103.31 Ekonomija € 34.44
€ 68.87
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas zināšanas par finanšu grāmatvedības uzskaites politiku attiecībā uz nomas veidiem, nomas būtību, elementiem subjektiem un objektiem, nomas darījumu atzīšanu, novērtēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos. Klausītājiem būs iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēram finanšu nomas, operatīvās nomas un pārdošanas ar saņemšanu atpakaļ nomā darījumiem un to uzskaiti nomas devēja un nomas ņēmēja grāmatvedības uzskaitē.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Merķauditorija

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori, revidenti un to palīgi.

Ko apgūs klausītāji?

Zināšanas par nomas dažādajiem veidiem, to atšķirību, būtību, kritērijus pie kuriem noma ir atšķirīgi jāatzīst un jāatspoguļo finanšu pārskatos, kā arī par pārdošanas ar atpakaļ pirkšanu nomas ieņēmumu vai zaudējumu atzīšanas specifiku. Teorētiskās zināšanas klausītāji spēs piemērot praksē, pamatojopties uz sniegtajiem praktiskajiem piemēriem.

Papildus materiāli

Līzinga piemēri XLS, 92.00 KB
Līzings PDF, 177.42 KB

Semināra saturs

  • Līzinga būtība un veidi.
  • Finanšu līzinga būtība, tā grāmatvedības uzskaite.
  • Operatīvā līzinga būtība, tā grāmatvedības uzskaite.
  • Zemes un ēku nomas uzskaite.
  • Pārdošanas ar atpakaļ pirkšanu līzinga būtība, veidi un tā grāmatvedības uzskaite.
  • Saņemamie līzinga maksājumi.
  • Finanšu un operatīvās nomas atspoguļošana finanšu pārskatā.
  • Praktiski piemēri minimālo nomas maksājumu un to tagadnes vērtības noteikšanai un atspoguļošanai finanšu pārskatu pielikumos.

Atsauksmes ()