Mūsdienīga dokumentu pārvaldība (2008. gada ieraksts)

Dalības maksa klātienes seminārā € 104.15 Ekonomija € 77.12
€ 68.87 € 27.03
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas mūsdienīgas zināšanas par dokumentu pārvaldības procesiem organizācijā. Ieteikumi dokumentu pārvaldības procesa organizēšanai tiek sniegti precīzi nodalot obligāti pildāmās normatīvo aktu prasības, no ieteikumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novecojušiem «ticējumiem», kuru izmantošana ir neefektīva un nevajadzīga. Tiek akcentētas atšķirības privāto un valsts un pašvaldību organizāciju lietvedībā, norādīts arī uz to, kas ir vienāds.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Sniegt informāciju par mūsdienīgu dokumentu pārvaldību organizācijā. Iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām un ISO ieteikumiem, gan labāko pieredzi un gūt ieskatu nākotnes tendencēs.

Merķauditorija

Seminārs domāts plašai auditorijai – no iesācējiem, kuri vēlas izprast dokumentu pārvaldības pamatprincipus, līdz profesionāļiem, kuriem nepieciešams aktualizēt savas zināšanas, palīdzēt organizācijas dokumentu pārvaldības procesu optimizācijā.

Ko apgūs klausītāji?

Šajā seminārā tiek sniegts vispārējs mūsdienīgas dokumentu pārvaldības būtības un procesu pārskats. Nenotiek detalizēta atsevišķo darbību iztirzāšana (piemēram, tiek runāts par to, kādēļ nepieciešama lietu nomenklatūra, bet netiek mācītas tās veidošanas detaļas). Pēc semināra materiāla apguves klausītāji būs gatavi veidot vai aktualizēt organizācijas dokumentu pārvaldību atbilstīgi mūsdienu prasībām.

Papildus materiāli

Mūsdienīga dokumentu pārvaldība PDF, 9.97 MB

Semināra saturs

 • Dokumentu pārvaldības būtība, nepieciešamība un reglamentējošie normatīvie akti.
 • Dažādu tipu organizācijas – kopējais un atšķirīgais.
 • Iekšējie organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošie dokumenti.
 • Dokumenta jēdziens. Rekvizīti un dienesta atzīmes – būtība.
 • Pilnvaras un atbildība.
 • Dokumentu parakstīšana.
 • Pārvaldes dokumentu veidi.
 • Dokumentēšanas procesi organizācijā:
  • dokumentu aprite;
  • lietu nomenklatūra;
  • reģistri un reģistrēšana;
  • dokumenta tapšana un darbs ar to.
 • Arhivēšanas pamatprincipi.
 • Papīra un elektroniskie dokumenti – kopīgais un atšķirīgais.
 • IT iespēju izmantošana dokumentu pārvaldībā – būtība.

Atsauksmes ()