Likviditāte un tās nodrošināšana

Dalības maksa klātienes seminārā € 104.15 Ekonomija € 35.28
€ 68.87
Nopirkt

Seminārs «Likviditāte un tās nodrošināšana» iepazīstina klausītājus ar likviditātes jēdzienu, likviditāti raksturojošiem rādītājiem, kā arī likviditāti ietekmējošiem faktoriem.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Dot iespēju klausītājiem saprast likviditātes jēdzienu, aprēķināt ar to saistītos finanšu rādītājus, kā arī analizēt likviditāti ietekmējošos faktorus.

Merķauditorija

Klausītāji, kuri vēlas noskaidrot, kādi faktori ietekmē likviditāti un izskatīt piemērus situācijas uzlabošanai.

Ko apgūs klausītāji?

  • Pratīs aprēķināt ar uzņēmuma likviditāti saistītos finanšu rādītājus.
  • Pratīs noteikt likviditāti ietekmējošos faktorus.

Papildus materiāli

Likviditāte un tās nodrošināšana PDF, 184.87 KB
Piemērs Nr. 1 XLS, 35.50 KB
Piemērs Nr. 2 XLS, 105.00 KB

Semināra saturs

  • Likviditātes jēdziens un to raksturojošie finanšu rādītāji.
  • Piemēri likviditātes uzlabošanai.

Atsauksmes ()