LGS Nr.9 «Ieguldījuma īpašumi»

Ilgums - 55 minūtes, lektors - Ieva Liepiņa
Materiāls pēc stāvokļa uz 2008. gada 4. augustu
Dalības maksa klātienes seminārā € 25.83 Ekonomija € 8.61
€ 17.22
Nopirkt

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Palīdzēt izprast kas ir ieguldījuma īpašumi un kā tos identificēt.

Apgūt iespējamos ieguldījuma īpašuma novērtēšanas variantus un saprast ietekmi uz uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu.

Izprast ieguldījuma īpašumu pārklasifikācijas mehānismu un saprast situācijas, kad tā jāveic.

Apgūt finanšu pārskata pielikumā atklājamo informāciju.

Merķauditorija

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori.

Ko apgūs klausītāji?

Radīsies izpratne par ieguldījuma īpašuma pazīmēm, tā novērtēšanu pirms un pēc atzīšanas, finanšu pārskatā atklājamo informāciju un novērtēšanas politikas maiņas mehānismu.

Papildus materiāli

LGS Nr.9 “Ieguldījuma īpašumi” PDF, 141.78 KB

Semināra saturs

  • Uz ko attiecas standarts, termini;
  • Ieguldījuma īpašumu pazīmes;
  • Ieguldījuma īpašumu atzīšana un novērtēšana atzīšanas brīdī;
  • Novērtēšana pēc atzīšanas;
  • Pārklasifikācija no un uz ieguldījuma īpašumiem un novērtēšana pārklasifikācijas procesā;
  • Ieguldījuma īpašumu atsavināšana;
  • Informācijas atklāšana un uzrādīšana finanšu pārskata pielikumā;
  • Ieguldījuma īpašumu novērtēšanas grāmatvedības politikas maiņa.

Atsauksmes ()