LGS Nr. 5 «Ilgtermiņa līgumi». LGS Nr. 6 «Ieņēmumi»

Ilgums - 1 stunda 58 minūtes, lektors - Ieva Liepiņa
Materiāls pēc stāvokļa uz 2008. gada 16. jūliju
Dalības maksa klātienes seminārā € 51.65 Ekonomija € 17.22
€ 34.43
Nopirkt

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Palīdzēt izprast kad ieņēmumu atzīšanā jāpiemēro LGS Nr.5 «Ilgtermiņa līgumi» un kad LGS Nr.6 «Ieņēmumi»

Apgūt ieņēmumu un atbilstošo izdevumu atzīšanas pamatprincipus un ilgtermiņa līgumu izpildes apjoma noteikšanas metodes.

Sniegt zināšanas un izpratni par ilgtermiņa līgumu saturu, uzskaites nozīmi un ietekmi uz maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokli.

Merķauditorija

Praktizējoši grāmatveži, finanšu direktori.

Ko apgūs klausītāji?

Zināšanas par ilgtermiņa līgumu uzskaites pamatnoteikumiem un sarežģījumiem praktiskajā pielietošanā. Jaunas idejas iespējamo problēmu risināšanā un izpratni par nodokļu riskiem. Priekšstatu par praktiskām situācijām, kad un kā iespējami pareizāk jāpiemēro LGS Nr.6 «Ieņēmumi».

Papildus materiāli

LGS Nr. 5 «Ilgtermiņa līgumi», LGS Nr. 6 «Ieņēmumi» PDF, 268.82 KB

Semināra saturs

Nemainīgas cenas līgums. Izmaksu uzcenojuma līgums. Izpildes apjomu noteikšanas metodes. Peļņas vai zaudējumu atzīšana. Aplēšu izmaiņas. Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

II. LGS Nr.6 «Ieņēmumi» * Ko iekļauj un ko neiekļauj ieņēmumos? * Darījumu atzīšanas nosacījumu piemērošana. * Ieņēmumu novērtēšana. * Ieņēmumi no preču pārdošanas. * Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas. * Procenti, autoratlīdzības un dividendes. * Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

Atsauksmes ()