Efektīva dokumentu noformēšana (2008. gada ieraksts)

Dalības maksa klātienes seminārā € 104.15 Ekonomija € 77.12
€ 77.48 € 27.03
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas zināšanas par dokumentu noformēšanas principiem. Obligāti pildāmās normatīvo aktu prasības nodalītas no ieteikumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novecojušiem «ticējumiem», kuru izmantošana ir neefektīva un nevajadzīga. Tiek akcentētas atšķirības privāto un valsts un pašvaldību organizāciju dokumentu noformēšanā, norādīts arī uz to, kas ir vienāds.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Sniegt informāciju par efektīvu dokumentu noformēšanu. Iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām, gan labāko pieredzi un gūt ieskatu IT iespēju izmantošanā.

Merķauditorija

Seminārs domāts visplašākajai auditorijai – no iesācējiem, kuri vēlas iemācīties pareizi noformēt dokumentus, līdz profesionāļiem, kuriem nepieciešams aktualizēt savas zināšanas, tikt skaidrībā par strīdīgām niansēm un palīdzēt dokumentēšanas procesu optimizācijā savā darba vietā, rodot būtiskas līdzekļu ekonomijas iespējas.

Ko apgūs klausītāji?

Pēc semināra materiāla apguves klausītāji pratīs pareizi noformēt dokumentus, iegūs praktiski izmantojamus paraugus un idejas būtiskai organizācijas resursu ekonomijai.

Papildus materiāli

Efektīva dokumentu noformēšana PDF, 6.68 MB

Semināra saturs

 • Dokumentēšanas būtība, nepieciešamība un reglamentējošie normatīvie akti.
 • Tehniskās prasības noformējot dokumentus: papīra un aplokšņu formāti, malas, krāsu lietojums, lapas un lappuses u.tml.
 • Dokumenta jēdziens. Teksts, rekvizīti un dienesta atzīmes – būtība.
 • Dokumentu noformēšanas prasību līmeņi: primitīvi dokumenti, normāli dokumenti, ideāli dokumenti.
 • Rekvizītu izvietojuma zonas: būtība un noformēšana.
 • Veidlapas organizācijā.
 • Dokumentu rekvizītu grupas:
  • dokumenta juridisko spēku nodrošinošo rekvizītu formula: 4+2+4:
   • četri visos dokumentos obligātie rekvizīti;
   • divi organizāciju dokumentos lietojamie papildu rekvizīti;
   • četri speciālos gadījumos lietojamie rekvizīti.
  • pieklājības rekvizīti.
 • Pārvaldes dokumentu iedalījums grupās.
 • Ieteikumi atsevišķu dokumentu veidu noformēšanai un paraugi: sarakstes dokumenti, rīkojuma dokumenti, izziņas, protokoli, akti.
 • Organizatorisko dokumentu noformēšanas pamatprincipi.
 • Līgumu noformēšana.
 • Dienesta atzīmes.

Atsauksmes ()