Dokumentēšanas pamatprincipi un nepieļaujamie «nāves grēki» (2008. gada ieraksts)

Dalības maksa klātienes seminārā € 104.15 Ekonomija € 77.12
€ 60.26 € 27.03
Nopirkt

Seminārā tiek sniegtas mūsdienīgas zināšanas par dokumentēšanas pamatprincipiem, kas būtu jāzina organizāciju vadītājiem. Ieteikumi tiek sniegti precīzi nodalot obligāti pildāmās normatīvo aktu prasības, no gadījumiem, kad var izvēlēties ērtāko vai noderīgāko rīcību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta novecojušiem „ticējumiem”, kuru izmantošana ir neefektīva un nevajadzīga.

Pastāstīt draugam

Semināra mērķis

Koncentrētā veidā sniegt informāciju par dokumentēšanas pamatprincipiem, kas ir vienādi visās organizācijās. Plānots noskaidrot gan ar normatīvo aktu prasības un ISO ieteikumus, gan iepazīt labāko pieredzi un gūt ieskatu nākotnes tendencēs.

Merķauditorija

Seminārs domāts organizāciju vadošajiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams aktualizēt vai papildināt zināšanas un izpratni par dokumentēšanas procesiem: no koncentrēta teorijas un normatīvo aktu pārskata, līdz praktiskiem ieteikumiem un dokumentu noformēšanas paraugiem.

Ko apgūs klausītāji?

Šajā seminārā tiek sniegts vispārējs dokumentēšanas būtības un procesu pārskats. Nenotiek detalizēta atsevišķo darbību iztirzāšana (piemēram, tiek runāts par to, kādēļ nepieciešama lietu nomenklatūra, bet netiek mācītas tās veidošanas detaļas). Pēc semināra materiāla apguves klausītāji būs veikuši savu zināšanu «inventarizāciju» un izpratīs mūsdienīgas dokumentēšanas principus.

Papildus materiāli

Dokumentēšanas pamatprincipi un nepieļaujamie “nāves grēki” PDF, 5.45 MB

Semināra saturs

 • Dokumentēšana un dokumentu pārvaldība – jauns termins vai jauns skatījums:
  • dokumentu pārvaldība – vairāk nekā „tikai” lietvedība;
  • dokumentēšana kā organizācijas vadības instruments.
 • Dokumentēšanu reglamentējošie dokumenti:
  • valsts, nozares un iestādes lietvedību reglamentējošie dokumenti - pārskats;
  • starptautiskais dokuments – ISO standarts;
  • «lietvedības pamatlikumi»;
  • aktuālie akcenti.
 • Mūsdienīga dokumentēšana:
  • dokumentu pārvaldības sistēmas organizācijā;
  • dokumentu noformēšanas pamatprincipi;
  • darba likums un Darba aizsardzības likums par dokumentēšanu.
 • IT iespējas dokumentu pārvaldībā un elektroniskie dokumenti.

Atsauksmes ()