Komandarīt!? 2

Pastāstīt draugam

Pakalpojums «KoManDarīt!?» ir darbinieku atbalsta programma, kas rūpējas par katra darbinieka personības pašizziņu un prasmju attīstību, garīgo veselību un emocionālās labsajūtas veicināšanu. Tās mērķis ir palīdzēt indivīdiem būt produktīviem darbā un dzīvot personīgi piepildītu dzīvi ārpus darba.

 

«KoManDarīt!?» ir SIA «O.D.A.» (Organization Development Academy) pakalpojums, kuru nodrošina profesionāli konsultanti un treneri  ar pieredzi personālvadībā, konsultēšanā, apmācību un psiholoģiskā atbalsta grupu vadīšanā.

 

Plašāku informāciju lasiet  www.komandarit.lv 

 

Kontaktpersona: Marina Ramata, pakalpojuma «KoManDarīt!?» vecākā konsultante, tālrunis 67332500, 28352097, marina.ramata@komandarit.lv

 

Visi autora video